2019 ve 2020 sözleşme dönemi Erasmus Staj Hareketliliği için hak kazanan öğrencilerimizin kabul mektuplarını teslim etmeleri için son tarih 1 Mart 2021 olarak güncellenmiştir. Hak kazanan öğrencilerimizin, kabul mektuplarını bu tarihe kadar Koordinatörlüğümüze sunmaları gerekmektedir. 2020 dönemi yedek listesinde bulunan öğrencilerin de şimdiden kabul mektubu için karşı kurumlar ile iletişime geçmeleri önerilmektedir.

Alanınızla/bölümünüzle ilgili alacağınız Kabul Mektubunuz (Acceptance/Invitation Letter) adınıza düzenlenmiş olmalı ve aşağıdaki bilgileri açıkça içermelidir:

  • Kabul aldığınız kurumun bilgileri (logosu, iletişim bilgileri)
  • Stajınızı Erasmus+ programı kapsamında yapacağınızın belirtilmesi (traineeship ifadesi yer almalıdır)
  • Staj başlangıç ve bitiş tarihleri (gün/ay/yıl olarak yazılmalı ve en az 2 ayı kapsamalıdır)
  • Staj faaliyetini hangi alanda ve genel olarak ne tür aktiviteler yoluyla yapacağınız
  • Tarih ile kurum/işletme yetkilisinin ismi, imzası ve mührü

Staj kabul mektubunuzu ve diğer belgeleri sisteme yüklemek için lütfen belge yükleme kılavuzunu okuyunuz.

Stajın içeriği ile ilgili:

“Staj”, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmek üzere gittiği başka bir program ülkesindeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Öğrencilerin kendi akademik çalışmalarını tamamlamak/desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları laboratuvar çalışmaları, bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez, gönüllü olarak da staj yapılabilir. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Örneğin, mühendislik okuyan bir öğrenci alanı dışında turizm sektöründe staj yapamaz.

Kolaylıklar dileriz.