Kastamonu Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ programı Konsorsiyum projesi kapsamında, proje ortakları arasındaki işbirliğinin ve proje faaliyetlerinin etkliliğinin artırılması amacıyla 21 Ocak 2021 tarihinde Kastamonu'da proje koordinasyon toplantısı düzenlendi. Sözleşme dönemi devam eden mevcut konsorsiyum projelerinin detayları, üniversite ortaklarının hareketlilik faaliyetleri, KATSO'nun staj faaliyetine yönelik katkıları, ortakların Erasmus+ iyi uygulama örnekleri ve ileriye dönük beklentiler toplantının gündemini oluşturdu.

Proje ortakları:

> Kastamonu Üniversitesi (koordinatör üniversite)

> Bartın Üniversitesi

> Çankırı Karatekin Üniversitesi

> Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO)

Konsorsiyum proje sözleşmeleri:

> 2020-1-TR01-KA103-087814 (01/06/2020 - 31/05/2022)

> 2019-1-TR01-KA103-067410 (01/06/2019 - 31/05/2022)

> 2018-1-TR01-KA103-050336 (01/06/2018 - 31/05/2021)