Erasmus Yükseköğretim Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE), bir yükseköğretim kurumunun Erasmus projeleri kapsamında gerçekleştirebileceği uluslararası işbirliği faaliyetleri için genel kalite çerçevesini sağlar. ECHE, bir Program ülkesinde bulunan ve Erasmus kapsamındaki yenilikçi ve iyi uygulamalar için bireylerin öğrenme hareketliliğine ve/veya işbirliğine katılmaya istekli olan tüm yükseköğretim kurumları için bir ön koşuldur.

> Kastamonu Üniversitesi Erasmus Policy Statement (2021-2027)

> Kastamonu Üniversitesi ECHE (2014-2020)

> Kastamonu Üniversitesi mevcut ECHE (2021-2027)