Misyon

Kastamonu Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları (Erasmus+) Koordinatörlüğü’nün misyonu; eğitim, gençlik ve spor alanlarında Avrupa Komisyonu tarafından projelendirilen programlarda, Üniversitemizin etkin bir şekilde yer almasını sağlamak, uluslararası boyutta ortak kurumlar ile verimli karşılıklı ilişkiler oluşturmak ve yürütülen projelerden öğrenci ile personelimizin azami şekilde yararlanmalarını temin etmektir.

Vizyon

Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarına etkin ve kapsamlı bir şekilde katılımın sağlanması için tüm imkanlarıyla çalışan ve Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda yeni proje dönemlerinde işbirlikleri ve yararlanıcılar bağlamında nitelik ve nicelik olarak artışı sağlayan bir koordinatörlük olmaktır.