Erasmus+ Uygulama El Kitabı, yükseköğretim kurumlarının hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştiren birimlerine (uluslararası ilişkiler ofisleri / dış ilişkiler ofisleri / Erasmus ofisleri / AB ofisleri ve proje ofisleri vb.) hareketlilik faaliyetlerinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri göstermek ve kendi uygulama sistemlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmaktadır. Yükseköğretim Kurumları ve konsorsiyum koordinatörleriyle imzalanan hibe sözleşmesi ve ECHE taahhütlerinin yanı sıra El Kitabı’nda belirtilen ilke ve kurallara uyulması zorunludur.

El Kitabında yer alan bilgilere dayanak olan belgeler öncelik sırası ile aşağıdaki gibidir:

1) Erasmus+ Program Rehberi

2) Avrupa Komisyonu hibe başvuru ve sözleşme belgeleri

3) AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından belirlenen ve duyurulan kurallar.

El kitabında yer alan ilke ve kuralların Erasmus+ Program Rehberi ile Avrupa Komisyonu’nun yükseköğretim hareketliliğiyle ilgili diğer belgeleriyle çelişki taşıması durumunda, Komisyon belgelerinde yer alan ilke ve kurallar geçerlidir.

 

> Ulusal Ajans Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (2021 Sözleşme Dönemi)

> Ulusal Ajans Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (2020 Sözleşme Dönemi)

> Ulusal Ajans Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (2019 Sözleşme Dönemi)

(yararlanılan sözleşme dönemi için ilgili el kitabında belirtilen bilgiler geçerlidir)