İlgili dilekçeler, bilgisayar ortamında ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalı, çıktı alınıp imzalandıktan sonra teslim edilmelidir.

 

> Feragat dilekçesi

> Dönem uzatma dilekçesi (Öğrenim hakkından yararlanan öğrenciler için)

> Süre uzatma dilekçesi (Staj hakkından yararlanan öğrenciler için)

> Hibesiz yararlanma dilekçesi

> Erteleme dilekçesi (Staj hakkı kazanan öğrenciler için)

> Fakülte/Yüksekokul bilgilendirme dilekçesi (Öğrenim hakkı kazanan öğrenciler için)

 

COVID-19 ile ilgili dilekçeler

> Harcama dilekçesi (COVID-19 salgını nedeniyle yurda erken dönen veya hareketliliğini ötelemiş öğrenciler için)

> Geç dönüş dilekçesi (Uluslararası hava ve kara sahalarının ulaşıma kapalı olması nedeniyle yurda dönüş tarihi ertelenen öğrenciler için)