Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletme; büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en ) ile AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir.

Başvuru için gerekli şartlar ve detaylı bilgiler her başvuru döneminde koordinatörlüğümüz tarafından yayınlanan ilan metninde bulunur. Bu nedenle, başvurmak isteyen öğrencilerin ilgili başvuru ilan metnini dikkatli bir şekilde okumaları beklenir.

Başvuru süreci sonrasında, hareketlilik için hak kazanan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri zamanında tamamlayarak koordinatörlüğümüze iletmesi gerekir. Ayrıca, Erasmus öğrencilerinin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi veren Erasmus Öğrenci Beyannamesi'nin indirilip okunması önemlidir.

Erasmus Student Network (ESN) tarafından, Erasmus+ kapsamında staj yeri arayan öğrencileri ve stajyer arayan kuruluşları buluşturmayı hedefleyen bir web platformu geliştirilmiştir: http://erasmusintern.org/. Staj yeri arayan öğrenciler platforma üye olup bir profil oluşturarak staj yeri teklifi sunan uygun buldukları kuruluşlara başvurabilmektedir.

Süreç içesinde Koordinatörlüğümüze veya Fakültenize/Yüksekokulunuza vereceğiniz dilekçeler için Dilekçeler sayfasını ziyaret ediniz.

Sürecinizi takip etmek için Staj Hareketliliği Kontrol Listesi'ni kullanabilirsiniz. Öğrenim anlaşmasını hazırlarken Staj için Öğrenim Anlaşması Rehberi'nden de yararlanabilirsiniz.

 

Erasmus Staj Hareketliliği için Gerekli Belgeler:

> Hareketlilik Öncesi (Before the mobility)

ISCED Alan Kodları

Kabul Mektubu

Staj için Öğrenim Anlaşması (Learning Agrement – LA) (Sadece ‘Before the Mobility’ bölümü)

Bölüm Uygunluk Yazısı

Öğrenci Bilgi Formu

Hesap Bilgi Formu

Öğrenci Taahhütnamesi

Hibe Sözleşmesi

 

> Hareketlilik Sırası (During the mobility)

Varış Formu (Confirmation of Arrival)

Staj için Öğrenim Anlaşması (LA) (Staj içeriğinde değişiklik yapılması halinde, sadece ‘During the Mobility’ bölümü)

 

> Hareketlilik Sonrası (After the mobility)

Katılım Belgesi (Certificate of Attendance)

Staj için Öğrenim Anlaşması (LA) ('After the Mobility' bölümü tam ve ıslak imzalı)

Erasmus Deneyimi Raporu (Türkçe nihai form)