Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Personel ders verme faaliyetinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Personel ders verme hareketliliğinin temel hedefleri şunlardır: 

- Hareketlilik faaliyetine katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,

- Eğitim ve araştırma konularında uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek, 

- Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin yapısını ve içeriğini zenginleştirme konusunda teşvik etmek.

Personel ders verme faaliyeti, gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle, Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında açıkça belirtilmesi gerekir.

Başvuru için gerekli şartlar ve detaylı bilgiler her başvuru döneminde koordinatörlüğümüz tarafından yayınlanan ilan metninde bulunur. Bu nedenle, başvurmak isteyen personelin ilgili başvuru ilan metnini dikkatli bir şekilde okumaları beklenir.

Başvuru süreci sonrasında, ders verme hareketliliği için hak kazanan personelin aşağıdaki belgeleri zamanında tamamlayarak koordinatörlüğümüze iletmesi gerekir.

Sürecinizi takip etmek için Personel Hareketliliği Kontrol Listesi'ni kullanabilirsiniz.

Seyahat gideri hesapları için lütfen Mesafe Hesaplayıcı'yı kullanınız.

Belgelerinizi lütfen ilgili faaliyet başvurunuz için https://applyerasmus.kastamonu.edu.tr/ sistemine yükleyiniz ve Koordinatörlüğümüzü eposta ile bilgilendiriniz.

 

Erasmus Ders Verme Hareketliliği için Gerekli Belgeler:

ISCED Alan Kodları

Ders Verme için Hareketlilik Anlaşması (Mobility Agreement)

Görevlendirme Talebi Dilekçesi (Birime verilecek dilekçe formatı)

Hesap Bilgi Formu

Hibe Sözleşmesi

Katılım Belgesi (Certificate of Attendance)

Erasmus Deneyimi Raporu (Türkçe Nihai Form)