Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili bir kuruluşlara gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında açıkça belirtilmesi gerekir.

Başvuru için gerekli şartlar ve detaylı bilgiler her başvuru döneminde koordinatörlüğümüz tarafından yayınlanan ilan metninde bulunur. Bu nedenle, başvurmak isteyen personelin ilgili başvuru ilan metnini dikkatli bir şekilde okumaları beklenir.

Başvuru süreci sonrasında, eğitim alma hareketliliği için hak kazanan personelin aşağıdaki belgeleri zamanında tamamlayarak koordinatörlüğümüze iletmesi gerekir.

Personel Haftasına (Staff Week) katılım, personel eğitim alma hareketliliği kapsamında uygun bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. İlgili haftaların etkinlik takvimine http://staffmobility.eu/staff-week-search bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Sürecinizi takip etmek için Personel Hareketliliği Kontrol Listesi'ni kullanabilirsiniz.

Seyahat gideri hesapları için lütfen Mesafe Hesaplayıcı'yı kullanınız.

Belgelerinizi lütfen ilgili faaliyet başvurunuz için https://applyerasmus.kastamonu.edu.tr/ sistemine yükleyiniz ve Koordinatörlüğümüzü eposta ile bilgilendiriniz.

 

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği için Gerekli Belgeler:

ISCED Alan Kodları

Eğitim Alma için Hareketlilik Anlaşması (Mobility Agreement)

Görevlendirme Talebi Dilekçesi (Birime verilecek dilekçe formatı)

Hesap Bilgi Formu

Hibe Sözleşmesi

Katılım Belgesi (Certificate of Attendance)

Erasmus Deneyimi Raporu (Türkçe Nihai Form)