Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı ‘Mesafe Hesaplayıcı’ kullanılarak hesap edilir.

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden (Kastamonu), faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen km değeri            Hibe miktarı (Avro)

10 – 99 km                                         €20

100 – 499 km                                    €180

500 – 1999 km                                  €275

2000 – 2999 km                               €360

3000 – 3999 km                               €530

4000 – 7999 km                               €820

8000 km ve üzeri                             €1500

 

(güncelleme: 2019 sözleşme dönemi)