> Pasaport işlemleri

Pasaport başvurusu ile ilgili gerekli bilgiler, https://randevu.nvi.gov.tr/pages/sss adresinden öğrenilebilir. Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; öğrenci işlerinden veya e-devlet kapısı üzerinden alınabilen 'Öğrenci Belgesi' gerekebilmektedir. Fakat, başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge istenmeyebilir. 

 

> Vize işlemleri

Gidilecek ülke için vize alınması gerekebilir ve her ülkenin vize koşulları farklıdır. Bu nedenle, ilgili ülkenin Konsolosluğuna veya Büyükelçiliğine başvurulması gerekir. Vize başvuru süreçleri güncellenebildiği için ilgili ülkenin konsolosluk internet sitesinin mutlaka kontrol edilmesi ve istenilen belgeler ile süreç hakkında bilgi sahibi olunulması önerilmektedir. Karşı kurumdan Kabul Mektubunuz (Acceptance Letter) geldiği zaman, Erasmus Koordinatörlüğümüzden vize başvurusunda kullanacağınız bir yazı da verilecektir.

 

> Uçak bileti işlemleri

Erasmus hareketliliğine katılmak için yurt dışına çıkacak öğrenciler ve personel, aldıkları hibe ile uçak biletlerini kendileri alırlar. Yararlanıcı için uygun havalimanı ulaşımı, kalkış/varış zamanı ve bilet fiyatı konularında internet araştırması yapılması önerilir.

 

> Sigorta işlemleri

Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumu sigortaların yapıldığını kontrol eder ve yapıldığından emin olur. Hangi sigortaların zorunlu olduğu öğrenci sözleşmesinde belirtilmektedir.

Buna göre; öğrenim hareketliliği için seyahat-sağlık sigortası yeterli olurken, staj hareketliliği için yaptırılacak olan sigortanın üç farklı sigorta türünü kapsamış olması gerekmektedir. Bunlar; sağlık (Health Insurance Coverage), sorumluluk/mesuliyet (Liability Insurance Coverage) ve ferdi kaza (Accident Insurance Coverage) sigortalarıdır.

En az 30.000 Euro teminatlı bir sigortanın tüm hareketlilik süresini kapsamış olması gerekmektedir. Hareketlilik başlangıç ve bitiş süresinin en az birkaç gün önce ve sonrasını kapsayan bir sigorta yeterli olacaktır. Sigortanın İngilizce dilinde hazırlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde gidilen ülkede sigortanın geçerliği noktasında zorluk yaşanabilir. Bir diğer önerilen husus ise sigortanın ayakta tedavileri de karşılamış olmasıdır.

Zorunlu sağlık sigortası iki şekilde yaptırılabilir:

(1) SGK anlaşmalı ülkeler: Türkiye’nin bazı ülkelerle Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunmaktadır. SGK anlaşmalarının içerikleri her ülke için farklı olabilmektedir. Sağlık sigortasını da kapsayan anlaşmalı ülkelerde, Türkiye de çalışan ya da emekli anne babaların vesayetinde olan çocuklar, eğitim için bulundukları sürede de SGK haklarında bir kesinti olmaksızın gittikleri ülkede sağlık sigortasından yararlanabilmektedirler. Öğrencinin bu hakkından yararlanabilmesi için SGK'dan her ülke için farklı bir kodu olan bir belge alması gerekmektedir. SGK anlaşması olan ülkeler ve anlaşmaların içerikleri hakkında detaylı bilgi SGK üzerinden alınabilir. 

(2) Özel Sağlık Sigortası: Kalacağınız sürenin tümünü kapsayan ve yurtdışında da sağlık giderlerinizi karşılayacak sağlık sigortası yaptırmak zorundasınız. Sigorta poliçenizin kopyasının bir kopyasını Erasmus Ofisine teslim etmelisiniz.

 

> Süre uzatma talebi

Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde talebi, Erasmus ofisi ve öğrencinin fakülte/bölüm yetkilileri tarafından değerlendirilir. Gidilen kurumun onayı ve öğrencinin akademik durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkündür, fakat zorunlu değildir.

Süre uzatması gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

1) Uzatılan sürenin mevcut dönemi aralıksız takip etmesi gerekir (Tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez. Bahar dönemi uzatılarak güz dönemi ile birleştirilemez.).

2) Sürenin uzatılması için talebin başlangıçta planlanan hareketlilik bitiş tarihinden en geç 1 ay önce sunulması gereklidir. Talebin tüm taraflarca kabul edilmesi durumunda hibe sözleşmesinde değişiklik yapılmalı ve sürenin uzatılmasına ilişkin tüm gerekli işlemler tamamlanmalıdır.

3) Uzatılan süre, Ulusal Ajans ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz.

Dilekçeler sayfasında süre uzatma talebi ile ilgili dilekçeler yer almaktadır.

 

> Ekonomik açıdan imkânları kısıtlı öğrencilere ilave hibe

Öğrenim hareketliliği için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere hak kazandığı aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. Bu destekten yararlanmak için öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz etmesi yeterlidir. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak ilgili belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

 

> Özel ihtiyaç desteği

Erasmus Programı, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus’a katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

Bütün yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini imzalayarak tüm çevrelerden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlayacağını taahhüt eder. Bu nedenle, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel misafir olunan kurumun kendi yerel öğrenci ve personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir.

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz.

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için Erasmus Koordinatörlüğümüze talebinizi iletiniz.

Giden öğrenci ve personel için bilgiye üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğünden veya Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğünden ulaşılabilir.

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi bir araç olan MapAbility’ye bakınız:

Kişisel veriler gizlidir ve yalnızca ulusal hukuk kapsamında Erasmus programına başvuru ve katılımınıza ilişkin olarak kullanılacaktır.