Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Öğrenci Hareketliliği

Öğrenim Hareketliliği

Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 2 ile 12 ay arasında bir süre olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Ayrıca, hazırlık sınıfında yer alan öğrenciler de bu faaliyetten yararlanamaz.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin, diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmeleri gerekir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Başvuru için gerekli şartlar ve detaylı bilgiler her başvuru döneminde koordinatörlüğümüz tarafından yayınlanan ilan metninde bulunur. Bu nedenle, programa başvurmak isteyen öğrencilerin ilgili başvuru ilan metnini dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Başvuru süreci sonrasında, hareketlilik için hak kazanan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri zamanında tamamlayarak koordinatörlüğümüze iletmesi gerekir.  Ayrıca, Erasmus öğrencilerinin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi veren Erasmus Öğrenci Beyannamesi'nin indirilip okunması önemlidir. Üniversitemiz tarafından hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Yurtdışı Değişim Programları Öğrenci Aydınlatma Metni'ni de lütfen okuyup imzalayınız.

Süreç içesinde Koordinatörlüğümüze veya Fakültenize/Yüksekokulunuza vereceğiniz dilekçeler için Dilekçeler sayfasını ziyaret ediniz.

Sürecinizi takip etmek için Öğrenim Hareketliliği Kontrol Listesi'ni kullanabilirsiniz. Başarısızlık Takip Formu, başarısız olunan derslerle ilgili bilgi sunma amacı ile hazırlanmakta olup başarısızlık nedeni devamsız/katılmama olma durumunda hibenin ikinci kısım ödemesinde kesinti gerçekleştirilebilir.

Öğrenim anlaşmasını hazırlarken Öğrenim Anlaşması Rehberi'nden de yararlanabilirsiniz.


Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Gerekli Belgeler

> Hareketlilik Öncesi (Before the mobility)

ISCED Alan Kodları

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement – LA) (Sadece ‘Before the Mobility’ bölümü)

Ders Tanıma Belgesi-1 (Recognition Sheet)

Öğrenci Bilgi Formu

Hesap Bilgi Formu

Öğrenci Taahhütnamesi

Hibe Sözleşmesi (2021 öncesi için)

Hibe Sözleşmesi (2021 ve sonrası için)

Lisansüstü Onay Belgesi (hak kazanan lisansüstü öğrencileri için)


> Hareketlilik Sırası (During the mobility)

Varış Formu (Confirmation of Arrival)

Öğrenim Anlaşması (LA) (Ders değişikliği yapılması halinde, sadece ‘During the Mobility’ bölümü)

Ders Tanıma Belgesi-2 (Recognition Sheet) (Ders değişikliği yapılması halinde)

Başarısızlık Takip Formu (Course Failure Form)


> Hareketlilik Sonrası (After the mobility)

Katılım Belgesi (Certificate of Attendance)

Transkript (imzalı ve onaylı)

Erasmus Deneyimi Raporu (Türkçe Nihai Form)

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.